070-723 97 19

Anlägga gräsmatta

Vi utgår från norberg

En fin gräsmatta

Det bästa sättet att få en fin gräsmatta är att göra det rätt från början och se till att allt blir bra när man anlägger gräsmattan. På Stig Nylanders har vi stor erfarenhet av att anlägga gräsmatta och vi hjälper dig gärna!

Offert Anlägga gräsmatta

När man ska anlägga ny gräsmatta är det oerhört viktigt att man gör ett bra underarbete, oavsett om man ska så nytt gräs eller lägga ut en färdig rulle. Ett bra underarbete tar tid och kräver resurser. I vissa fall behöver trädgården schaktas för att bereda plats för ny jord. Det kan också vara så att stubbar och rötter som är i vägen behöver tas bort.

 

Gräs trivs bäst och växer bäst i jord som är mullrik och sandblandad. En bra grundregel är att det ska finnas omkring 20-30 centimeter jord i trädgården innan vi påbörjar anläggning av gräs. Om det redan finns ett befintligt underlag med jord i trädgården räcker det oftast med att lägga på ett lager med omkring 10 centimeter sandblandad gräsmattejord.

 

När jorden är på plats rekommenderar vi att man packar ytan så att den blir hård. På mindre ytor räcker det oftast med att trampa till jorden, men för större områden behöver en vält användas. När packningen är klar behöver jorden luckras upp något, vilket kan göras med hjälp av en gruskratta.

 

Det snabbaste sättet att få en fin gräsmatta är genom att rulla ut färdigt gräs, det vill säga att anlägga på rulle. När man anlägger gräs på rulle behöver man göra förarbetet lika grundligt som om man skulle så nytt gräs. Underlaget ska vara näringsrikt och plant. vi lägger helst gräsmattan kort efter att förarbetet är avslutat för bästa resultat.

 

Innan vi lägger ut gräs på rulle ska underlaget vara fuktigt. Vi ser till att vattna om det behövs samt att kratta strax innan vi börjar rulla ut gräset. När vi lägger ut gräs på rulle är vi noga med att utläggningen sker i en och samma riktning och vi är noga med ett starta längs en vägg eller en häck.

 

När utläggningen av gräset är färdigt behöver gräsmattan ha rejäla mängder vatten under de kommande tre till fyra veckorna. Det är för att gräset ska få en rejäl rotblöta. Om det regnar mycket under dessa veckor behöver man oftast inte tillföra mer vatten. Om man behöver vattna själv rekommenderar vi på Stig Nylanders att man placerar ut vattenspridaren, detta eftersom gräset inte får bli nedtrampat när det är alldeles nylagt.

 

Om man istället vill anlägga en gräsmatta genom sådd så bör detta göras så tidigt som möjligt på våren, strax efter att tjälen i marken har släppt. Det går även att så gräsmattan på hösten. I sådana fall rekommenderar vi att det görs i slutet av augusti eller i början av september.

 

Något som är viktigt att tänka på när man anlägger gräsmatta via sådd är att man inte bör vattna direkt efter sådd. Om man vattnar för tätt efter sådden kan fröerna flyta bort från den plats där de landat under sådden. Kala fläckar där inget gräs växer riskerar då att uppstå.

 

Kontakta gärna oss på Stig Nylanders för hjälp med att anlägga gräsmatta!